Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Verkeersveiligheidsaudits niet bespreekbaar in de districtsraad van Berchem

Verkeersveiligheidsaudits niet bespreekbaar in de districtsraad van Berchem
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de maandelijkse commissievergadering van de districtsraad van juni stond er een punt geagendeerd over de verkeersveiligheidsaudits door  twee stadsambtenaren. Bij het begin van de vergadering liet de districtsvoorzitter, Evi Van der Planken, echter weten dat het punt werd afgevoerd. Alle vragen hier omtrent moeten maar gesteld worden in de gemeenteraad.

Ons raadslid, Geert Brouwers, vroeg zich af of de burgemeester het wel ziet zitten om in de gemeenteraadscommissie gedetailleerd te antwoorden op alle vragen over verkeersproblemen in al zijn districten? 90% van de aanwezige commissieleden zullen moeten spreken over straten die ze niet weten liggen. Wat voor zin hebben districtsraden nog, als zelfs lokale verkeersveiligheid er niet mag worden besproken? 

Gemeenteraadslid Sam Van Roy ondervroeg hierover de burgemeester, Bart De Wever en deze antwoordde dat de districten binnen de huidige bevoegdheidsverdeling niet rechtstreeks bevoegd zijn voor mobiliteit en (verkeers)veiligheid. Dit houdt in dat de districtsraad wél adviezen mag formuleren over dit onderwerp.

Verder liet de burgemeester weten dat de districtscolleges jaarlijks een rapport en een presentatie van de lokale verkeersaudit ontvangen. De audit zelf is een openbaar document dat ook aan de raadsleden bezorgd kan worden, hetgeen (nog) niet is gebeurd. 
Geert Brouwers diende daarom deze week een motie in waarin het districtscollege gevraagd wordt dit document aan de raadsleden te bezorgen en dit dan volgende maand te bespreken. Vlaams Belang kreeg bij de stemming enkel de steun van de ...PVDA.

Verder schreef de burgemeester in zijn antwoord aan Sam Van Roy dat zijn medewerkers, die ingezet zouden moeten worden voor (9 extra) presentaties,  best maximaal ingezet worden om met concrete verkeersveiligheidsdossiers aan de slag te gaan. Lees: dat zij best niet hun tijd verliezen met vergaderingen in de districten. Burgemeester beschouwt de districtsraden dus als "quantité négligeable". Van de N-VA hadden we toch meer respect voor de districtsraden verwacht.