Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Spookrijden op het fietspad

Spookrijden op het fietspad
Lokaal @ Vlaams Belang

Na lang aandringen werden de districtsraadsleden in het bezit gesteld van de verkeersaudit; die bevestigt een trend waaraan meerdere inwoners van ons district zich storen, nl. het spookrijden op fietspaden. 

Dagelijks ergeren fietsers, die wél het verkeersreglement respecteren, en andere weggebruikers zich aan fietsers en steps die tegen de richting in rijden, alhoewel er aan de overkant van de straat ook een fietspad is. Dit is dagelijkse kost in straten zoals de Diksmuidelaan, de Grote Steenweg, de Ringlaan,… om er maar enkele te noemen.

Uit de audit blijkt dat 20% van de ongevallen met elektrische steps wordt veroorzaakt op plaatsen waar het tegen de richting inrijden niet is toegestaan. Bij fietsen en elektrische fietsen bedraagt dit aantal 13%. Hoog tijd dus om op te treden en de verkeersveiligheid op onze fietspaden te verhogen.

Ontslagnemend raadslid, Geert Brouwers, diende daarom een motie in om de lokale politie aan te sporen strenger op te treden tegen dit soort overtredingen. Zoals te verwachten was, werd de motie weggestemd. Volgens schepen Bruno De Saegher (N-VA) is het optreden tegen spookrijders niet prioritair voor de lokale politie. U zal dus ook dit jaar nog vaak geconfronteerd worden met spookrijdende fietsers en elektrische steps.