Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Het wel en wee van de Berchemse sorteerstraatjes

Het wel en wee van de Berchemse sorteerstraatjes
Lokaal @ Vlaams Belang

De zogenaamde sorteerstraatjes ergeren veel bewoners van het district Berchem; in verhouding tot andere districten is Berchem zwaar getroffen door deze manier van afvalverwerking. Geen huisvuilophaling meer, neen, de burger moet zelf zijn afval ter plaatse leveren. Hij moet hiervoor apart betalen, terwijl zijn stadsbelastingen even hoog blijven: minder dienstverlening voor dezelfde prijs. Bovendien zijn de containers dikwijls defect, zodat men onverrichter zake terug moet met zijn huisvuil. De sorteerstraatjes zijn ook een aantrekkingspool voor zwerfvuil, vooral in "multiculturele" wijken; hoe zou dat komen?

Men zou verwachten dat het districtscollege van N-VA, CD&V en Open VLD hiermee bezig is. Maar dit is wat de bevoegde schepen, Kris Gysels (Open VLD) wist te vertellen in de districtsraad :

"De uitrol van de sorteerstraten en het beheer ervan is zuiver een stadsbevoegdheid. Ik zal dit vanavond ook zo benadrukken. Het systeem wordt over de hele stad op eenzelfde wijze aangepakt, het heeft dus geen zin om te vragen om dit in Berchem op een bepaalde manier aan te pakken, het systeem is over de gehele stad van toepassing, voor Berchem gaat hierover geen andere aanpak komen. "

Het districtscollege trekt dus zijn paraplu open: alhoewel ze rijkelijk vergoed worden - een districtsschepen ontvangt 50% van de wedde van een stadsschepen - is het blijkbaar teveel moeite gevraagd om bij het stadscollege op tafel te slaan en een oplossing te eisen voor de dagelijkse problemen met de Berchemse sorteerstraatjes. Het is duidelijk dat het Berchemse districtscollege dichter staat bij de coalitie van 't Schoon Verdiep dan bij de eigen bevolking.