menu
Word Lid
40% van de controles op buitenlandse eigendommen bij sociale huurders toont fraude aan

Minder dan 20% van gevorderde boetes geïnd

De controles op het bezit van buitenlandse eigendommen door sociale huurders tonen grootschalige fraude aan. Sociale huurders mogen volgens de toewijzingsvoorwaarden geen onroerende eigendommen hebben. Veel allochtone sociale huurders blijken echter over een eigendom in het buitenland te beschikken. “Meer dan 40% van de onderzoeken naar eigendommen bij sociale huurders leverde bewijs van fraude op. Een wraakroepend hoog percentage gezien de ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen bij Vlaamse Antwerpenaren die sinds decennia blijven stijgen”, aldus gemeenteraadslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) die de gegevens opvroeg bij schepen van wonen Els van Doesburg.

Hoewel het stadsbestuur op vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch liet weten dat er reeds sinds 2018 via Woonhaven controle wordt uitgeoefend op fraude met buitenlandse eigendommen werden er in vier jaar tijd slechts 197, of gemiddeld minder dan 50 onderzoeken per jaar voltooid. In 79 gevallen werd er fraude vastgesteld, 53 sociale woonsten werden hierdoor verlaten, 15 huurfraudeurs bevinden zich in de wettelijke opzegtermijn en 11 overtreders hebben zich ondertussen in regel gesteld. 6 onderzoeken zijn nog lopende. In totaal werd er voor een bedrag van 1.001.139 euro boetes gevorderd, waarvan slechts 179.756 euro geïnd werd.

“Meer dan 40% fraudegevallen is een gigantisch hoog aantal. Dit toont aan dat de pakkans maximaal verhoogd moet worden zodat deze meest asociale fraudevorm volledig bestreden kan worden. 50 controles per jaar is voor een stad als Antwerpen uiteraard veel te weinig. Bovendien moeten de straffen hoger zo dat een afschrikeffect ertoe kan leiden dat alleen zij die echt nood hebben aan een sociale woning er recht op kunnen hebben. Laat buitenlanders dan ook bewijzen dat ze niet over een vastgoedeigendom beschikken. Daarnaast moet men een versnelling hoger schakelen bij het innen van de boetes. Het openstaande saldo van bijna 85% moet weggewerkt worden, desnoods door een uitwijzingsstraf voor wanbetalers”, besluit gemeenteraadslid en senator Anke Van dermeersch.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF