menu
Word Lid
Antwerpse stadsbegroting: verkiezingsbegroting met korte termijn visie, zwakke welvaartsindex en stijgende subsidiewaanzin

Fractieleider Sam van Rooy: “Na de verkiezingen van volgend jaar zal De Wever zich voorgoed kunnen verlossen van het socialistische juk dat leidt tot dergelijke spilzucht”

Naar jaarlijkse traditie vond tijdens de gemeenteraad van november en de daaraan voorafgaande commissies de voorstelling en debatten van de stadsbegroting plaats. Het was onze begrotingsexperte en fiscaliste Anke Van dermeersch die de voorgestelde cijfers, tabellen en conclusies analyseerde.

‘Verkiezingsbegroting’

Gemeenteraadslid Anke Van dermeersch: “Het valt meteen op dat deze begroting dient om de kiezer te verleiden. Terwijl de financiële leningen de voorbije jaren naar de achtergrond verdwenen, zet het stadsbestuur het komende jaar volop in op vernieuwing met een stijgende schuld tot gevolg. De daling van de aanvullende personenbelasting van 8 naar 7% juichen wij toe, maar het is maar de vraag of dit op lange termijn haalbaar is. De uitgaven gaan er immers niet op achteruit. Als Antwerpenaar mogen we de Vlaamse regering alvast dankbaar zijn dat er volop geld naar onze stad vloeit. Antwerpen krijgt eigenlijk vanuit Vlaanderen meer dan waar het recht op heeft.”

Onaantrekkelijk Antwerpen

“De samenstelling van de Antwerpse bevolking is helaas problematisch. Het gemiddeld inkomen per capita is veel te laag. Een bevolkingsstijging van 10.000 inwoners op zeven jaar tijd is niet buitensporig en is op zich nog beheersbaar, maar dat we op fiscaal vlak veel trager stijgen dan het Vlaams gemiddelde, getuigt wel van een wankele situatie. We moeten onze stad beter in de markt zetten, want er is nog steeds sprake van een stadsvlucht bij jonge gezinnen. Men wil het gevaar van de drugsmaffia en daaraan verbonden aanslagen mijden. We hebben nochtans nood aan gezinnen in de werkende laag van de bevolking. Het zijn zij die de fiscale draagkracht van onze stad omhoog kunnen helpen”, concludeert Van dermeersch.

Zwakke welvaartsindex

Fractieleider Sam van Rooy vatte zijn kritiek aan op basis van de welvaartsindex: “De welvaartsindex van Antwerpen laat jaar na jaar zien dat onze stad een financieel relatief zwakke bevolking heeft. Een bevolking die gemiddeld genomen financieel aanzienlijk zwakker is dan die van België en véél zwakker dan de bevolking in Vlaanderen. Antwerpen heeft met andere woorden disproportioneel veel inwoners met een laag inkomen en zonder inkomen uit arbeid. Dit weerspiegelt zich in het hoge aantal werklozen, het hoge aantal ongekwalificeerde schoolverlaters en het hoge aantal zogeheten NEET-jongeren (NEET: Not In Education, Employment or Training): op al die parameters scoort de stad Antwerpen veel slechter dan het Vlaamse gemiddelde. In mensentaal uitgedrukt: er kwamen en komen in Antwerpen te veel mensen bij die nemen in plaats van geven.”

Voorbeeld van Denemarken volgen

“Vlaanderen heeft, net zoals Denemarken, een zogeheten ‘gettoplan’ nodig, dat in Antwerpen, net zoals in het vergelijkbare Kopenhagen, gettowijken definieert op basis van het aandeel inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond; het werkloosheidscijfer; het criminaliteitscijfer; het opleidingsniveau; en het gemiddeld inkomen. In Denemarken werd er op die manier in 29 zogeheten ‘gettowijken’ een 22-punten tellend programma of ‘gettoplan’ gelanceerd met als titel: ‘Een Denemarken zonder parallelle samenlevingen. Geen getto’s in 2030′. In dat programma staan zogeheten ‘gettowetten’, die gelden in de betreffende wijken en strenger zijn op het vlak van integratie, onderwijs, uitkeringen en overlast en criminaliteit. Want in die wijken, zo luidt het, leven de mensen niet volgens de Deense waarden. Ik citeer de Deense overheid: ‘Om de Deense verzorgingsstaat te redden, moeten we controle krijgen over migratie en parallelle samenlevingen. Iedereen wil áf van de getto’s. Deze gettowetten komen voort uit het ideaal van een egalitaire samenleving’”, adviseerde onze fractieleider de bestuursmeerderheid.

Foute prioriteiten

“Maar in plaats van zo’n gettoplan, dat in Denemarken nota bene gestalte kon krijgen mede dankzij de socialisten, krijgen de Antwerpenaren erbarmelijk openbaar vervoer, een autopestbeleid, ontploffingen, overlast door de zogenaamde ‘jongeren’, woke-pieten in plaats van Zwarte Pieten, woke-campagnes zoals ‘Allemaal Antwerpenaar’, praktijktesten en last but not least: degoutante regelneverij en geldklopperij, zoals het Antwerps parkeerbeleid, de lage-emissiezone en recent nog het voorbeeld van Antwerpenaren die 5.000 euro boete moeten betalen omdat ze geen auto bezitten en dus begrijpelijkerwijze hun inpandige garage ombouwden tot iets leuks”, ging van Rooy zijn betoog verder.

Automobilist verder uitgeperst en weggepest

Uiteraard neemt het Vlaams Belang ook het anti-automobilistbeleid, dat de afgelopen maanden gekenmerkt werd door disproportionele asociale maatregelen, op de korrel. Sam van Rooy: “Om te parkeren onder de heraangelegde Gedempte Zuiderdokken ben je op enkele uurtjes evenveel geld kwijt als om daar in de buurt een paar pintjes te drinken. De automobilist wordt, door de hogere overheden maar ook in deze stad, uitgeperst als een citroen. Net zoals talloze Antwerpenaren kan ik onze burgemeester overigens verzekeren dat het niet alleen in Mechelen maar ook in Antwerpen vaak ‘de hel’ is om ergens te geraken. De cijfers volgen de ervaring: in de eerste tien maanden van dit jaar waren de files in en rond de stad Antwerpen in de namiddag en ’s avonds 14% zwaarder dan in het precoronajaar 2019. In de komende jaren, zo luidt het, dreigen de verkeersinfarcten nog veel erger te worden. In Antwerpen duurt het vandaag gemiddeld 14 minuten en 40 seconden om 10 km af te leggen: met een gemiddelde snelheid van amper 41 km/u is Antwerpen na Brussel de traagste stad in België. Trajectcontroles, scanwagens en ANPR-camera’s als paddenstoelen uit de grond. Terwijl politiekantoren sluiten en burgers steeds meer zelf moeten doen, zetten op geld beluste steden en gemeenten op straat steeds meer hoogtechnologische middelen in die uiteindelijk veel meer de brave hardwerkende burger viseren en frustreren dan de crimineel.”

Besparen kan!

Dat er na 5 jaar besturen en op het einde van de legislatuur er nog altijd geen subsidieregister is, zegt veel over de prioriteiten van dit stadsbestuur. Nu zouden we, volgens de burgemeester hopelijk ergens begin 2024, tevreden moeten zijn met een Excel-bestand op de stedelijke website… Na de geslaagde cyberaanval, die ons ook veel geld heeft gekost, geeft het stadsbestuur hiermee opnieuw een brevet van ICT-onvermogen af. Of zou hier toch ook de vrees kunnen achter zitten dat de Antwerpenaren op overzichtelijke wijze zouden kunnen ontdekken naar wat voor linkse wokeachtige hobby’s, diversiteitsonzin en buitenlandse organisaties en projecten hun belastinggeld dit jaar en de komende jaren gaat?

Sam van Rooy: “Zoals de vorige keren hebben wij ook nu weer ons huiswerk gemaakt: tussen dit jaar tot en met 2025 gaat het om meer dan 80 miljoen euro. Het gros daarvan gaat naar de integratie-industrie, waar blijkbaar niet de – hopelijk – integrerende vreemdeling maar wel de Antwerpse belastingbetaler voor moet opdraaien. Voor het overige zien we vzw’s zoals: Afghaans Cultureel Centrum, Iben Sina, Islamitisch en cultureel centrum Al Umma Linkeroever, Mama-Lufuma, Sautus Sunnah Belgium, Humanitarian Welfare Asociation, Filet Divers, Duo for a Job, Bindus, Badao enzovoort enzoverder. Antwerpen geeft nu op drie jaar tijd in totaal 80,2 miljoen euro uit aan subsidiewaanzin. Vorig jaar was dat op vier jaar tijd 95,9 miljoen. Op jaarbasis betekent dat dus een stijging van 24 miljoen naar bijna 27 miljoen. We zijn er dus nog lang niet, beste burgemeester, maar wellicht heeft u na de verkiezingen van volgend jaar de keuze om uzelf voorgoed te verlossen van het socialistische juk dat leidt tot een dergelijke spilzieke begroting.”

Bijlage: Begrotingstoespraak 2023 fractieleider Sam van Rooy

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF