menu
Word Lid
Antwerps onderwijs: krimpende capaciteit, stijgende taalachterstand

De afgelopen weken werden er vanuit hoofdzakelijk N-VA en Vooruit verschillende ballontjes opgelaten om de strijd tegen taalachterstand bij scholieren aan te gaan. Enkele dagen na de lancering van het voortel van Vlaams minister van onderwijs, Ben Weyts (N-VA), om ouders die hun kinderen geen Nederlands aanleren, financieel te straffen en de tegenstrijdige berichten van socialistisch voorman Conner Rousseau (Vooruit) doofde het debat echter uit. Hoewel de taaltoestand binnen onze stad dramatisch is en weinig tot de verbeelding overlaat, schuwden, op het Vlaams Belang na, alle politieke formaties het onderwijsdebat tijdens de jongste gemeenteraad.

"Geen enkele partij die de afgelopen jaren de bevoegdheid Onderwijs heeft gehad, heeft het verval van ons onderwijs kunnen tegenhouden, wel integendeel. Decennialang hebben christendemocraten, liberalen en socialisten ons in beginsel nochtans steengoede onderwijs compleet verpest, enerzijds met de pretpedagogie, met oeverloos paperassenwerk en met het onrealistische inclusiedogma; en anderzijds met de massale instroom van anderstaligen, vaak afkomstig uit totaal andere culturen, de politiek correct geroemde zogenaamde ‘diversiteit’", vatte fractieleider Sam van Rooy zijn interpellatie tijdens de jongste gemeenteraad aan.

"Men kan natuurlijk de afgelopen coronacrisis blijven aangrijpen in een poging het te verdoezelen, maar het is deze giftige postmoderne cocktail die ervoor heeft gezorgd dat steeds meer leraren met de handen in het haar zitten en een onvoorstelbaar groot deel van de leraren er de brui aan geeft; het is deze giftige postmoderne cocktail die ervoor heeft gezorgd dat het onderwijsniveau in Vlaanderen jaar na jaar na jaar blijft dalen. Een ambitieuze schoolcultuur gericht op excelleren is verworden tot een zesjescultuur. De nobele opdracht om iedereen gelijke kansen te geven – wat overigens goed is gelukt – moest steeds meer plaats ruimen voor het zoveel mogelijk genereren van gelijke uitkomsten. Ooit waren onze scholen instellingen om kennis over te dragen, met leraren die bezig konden zijn met hun vak en aanzien genoten; vandaag zijn onze scholen zorginstellingen met leraren die al te vaak ouderlijke taken op zich moeten nemen en als pispaal fungeren van decadente en/of falende ouders. Een groeiend aantal leraren moet meer bezig zijn met zorg en taalles dan met het overdragen van kennis. Bovendien worden ze daarbij geconfronteerd met culturen die niet het ‘libido sciendi’ hebben dat onze westerse cultuur kenmerkt en superieur heeft gemaakt aan bepaalde andere culturen", schetste van Rooy de drieste onderwijsevolutie. "De bekende onderwijsspecialist Jaap Dronkers stelde na onderzoek vast dat veel islamitische leerlingen in een klas een negatief effect heeft op de prestaties; een hoger aandeel van leerlingen uit Zuid- en Oost-Azië blijkt daarentegen juist een positief effect te hebben op de schoolscores van leerlingen. Dronkers stelde dat leerlingen afkomstig uit islamitische landen lagere onderwijsprestaties hebben dan andere vergelijkbare allochtone leerlingen, en dat ‘die achterstand niet door de sociaaleconomische achtergrond, schoolkenmerken of onderwijsstelsel verklaard kan worden’. In het licht hiervan is het bijzonder zorgwekkend dat vandaag bijna 60% van de leerlingen in het Antwerpse basisonderwijs moslim is, in Borgerhout en Merksem zelfs meer dan 80% (tien jaar geleden was dat nog 45%)."

Verder is respect voor de leraar anno 2023 helaas iets van lang vervlogen tijden. Agressieve leerlingen én ouders zijn, vooral in grote steden zoals Antwerpen, vandaag helaas geen uitzondering meer. Sam van Rooy citeerde bijgevolg uit een artikel in De Standaard van 3 juni 2022, getiteld: ‘Een op drie beginnende leerkrachten haakt af’. Daarin staat een getuigenis van de 43-jarige ex-lerares Sofie: 'De houding van sommige ­ouders en leerlingen wordt stilaan problematisch. Al twee keer heb ik een klassenraad meegemaakt, waarbij een pro-Deo­advocaat op de gang stond te wachten. Het respect is soms beneden alle peil: ouders dreigen onmiddellijk om naar de directeur te stappen als je niet snel antwoordt. Een leerling mailt op zondagavond om 23.30 uur: “Jo, die taak voor morgenochtend. Wo stoppa.”’ In vijftien jaar heeft Sofie vaak grote ogen getrokken. Ze werd voor hoer uitgescholden door leerlingen, aangevallen door een vader na een nota in een agenda, zag seksueel misbruik van leerlingen. In Leuven moest ze van de directie voor schooltijd op zoek naar drugsdealers rond de poort. Na de Netflix-serie Squid game zag ze zinloos geweld in de klas. ‘Dat dit niet correct ­afgehandeld werd, was voor mij de druppel.' 

"Ook Evi, een lesbische lerares in Antwerpen, getuigde dat ze in de klas vaak met agressie krijgt te maken: ‘Bitch, hoer, kutwijf, lesbi; Ik hoef naar u niet te luisteren want je bent lesbisch.’ En ze krijgt te maken met ouders die haar willen ‘reinigen’. Zéér verrijkend hé, die zogenaamde ‘diversiteit’", ging van Rooy verder. "En wie herinnert zich niet het schrijnende verhaal van de arme 23-jarige juf Magalie van kleuterschool De Blokkendoos? Zij werd door moslimouders valselijk beschuldigd van seksueel misbruik. Ze wilden haar lynchen en begonnen tegen haar een juridische jihad te voeren. Juf Magalie had politiebescherming nodig, ging jarenlang door een lijdensweg en bleef zwaar getraumatiseerd achter. De conclusie is even duidelijk als zorgwekkend: na decennia van ongecontroleerde massa-immigratie haken steeds meer leraren af, is er een groeiend taalprobleem bij kleuters en leerlingen en is het onderwijsniveau sterk gedaald."

De N-VA probeert de onderwijstanker te keren, maar dat is een werk van zeer lange adem, allicht van generaties, waarbij de tijdgeest drastisch zal moeten veranderen. Het zal overigens onmogelijk blijken die tanker te keren zolang op federaal en EU-niveau de poorten van de massa-immigratie wagenwijd blijven openstaan.

In het Antwerps stedelijk onderwijs had in 2012 reeds 40% van de leerlingen niet het Nederlands als thuistaal, meer dan dubbel zoveel als in de rest van Vlaanderen. Ondertussen is dat gestegen tot maar liefst 47%.

De afgelopen weken konden we de groeiende paniek bij de beleidspartijen zien. Onderwijsballonnetjes, het ene al tirannieker dan het andere, werden opgelaten door vooral N-VA en Vooruit. De door de socialisten voorgestelde crècheplicht is een triest voorbeeld van waar het naartoe gaat, namelijk steeds meer regelneverij, steeds meer overheidsingrijpen, een overheid die steeds meer baas speelt over mensen hun kinderen. De conclusie is ook hier dat hoe ‘diverser’ een samenleving wordt, hoe meer overheidsingrijpen nodig is om zaken af te dwingen die voorheen evident waren en van nature gebeurden. Sam van Rooy: "En dat proberen afdwingen kost steeds meer belastinggeld. Zo antwoordde schepen Beels aan mijn goede Vlaams Belang-collega Peggy Pooters: ‘Wij steken vanuit het lokaal bestuur enorm veel geld in om ouders’ betrokkenheid te stimuleren.’ Tegelijkertijd is het sanctioneren van ouders voor Vooruit-schepen Beels uit den boze. En zo komen we tot de conclusie dat hoe ‘diverser’ een samenleving wordt, hoe meer geld ze kost. In het schooljaar 2024-2025 zullen er in het secundair onderwijst maar liefst 4.000 plaatsen te kort zijn. In De Morgen liet schepen Beels optekenen dat ze ‘oprecht niet weet hoe we die kinderen straks gaan opvangen’. Misschien kan ik om af te sluiten Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert citeren, die op zijn beurt mijn partij citeerde, namelijk ‘Vol is vol’."

"Helaas maakt geen enkele beleidspartij de juiste analyse van dit majeur probleem, laat staan dat men oplossingen aanreikt. Zolang men de poorten van dit land wagenwijd open laat, blijft men dweilen met de kraan open! Bijgevolg daalt het onderwijsniveau zienderogen en moet steeds meer belastinggeld, tevergeefs, proberen de problemen op te lossen", concludeert onze fractieleider.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF